Tin tức, bài viết mới nhất về :

Mỏ khai thác dầu

Nếu giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng, PVN sẽ tạm dừng một số mỏ khai thác

Nếu giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng, PVN sẽ tạm dừng một số mỏ khai thác

01/02/2016 05:53:35 PM

Với giá dầu thô trung bình chỉ đạt 32,4 USD/thùng, một số đơn vị trực thuộc PVN như PVEP và PVOil đang chịu lỗ trong tháng 1. Lãnh đạo PVN cho biết sẽ tạm dừng, giãn một số mỏ khai thác nếu giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng.

Tags: tạm dừng một số mỏ khai thác , mỏ khai thác dầu , giá dầu thô , Bộ Công Thương , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam , sản lượng khai thác dầu , PVN , PVEP , PVOil , giá dầu , thị trường