Tin tức, bài viết mới nhất về :

mô hình SECI

Quản trị tri thức: Xu hướng mới Việt Nam nên học từ Nhật Bản và Israel

Quản trị tri thức: Xu hướng mới Việt Nam nên học từ Nhật Bản và Israel

8/25/2014 12:45:33 PM

Với những quốc gia nghèo tài nguyên thì tri thức chính là công cụ tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ ràng nhất.

Tags: quản trị, tri thức, mô hình SECI, vận động tri thức, tri thức hiện, tri thức ẩn, quản trị tri thức