Tin tức, bài viết mới nhất về :

mô hình phát triển

Kinh tế Singapore: Mô hình cho phát triển ở châu Á

Kinh tế Singapore: Mô hình cho phát triển ở châu Á

3/30/2015 4:16:00 PM

Trong giai đoạn ông Lý Quang Diệu chính thức nắm quyền với vai trò thủ tướng từ năm 1959 đến năm 1990, thu nhập bình quân đầu người của Singapore tăng khoảng 29 lần từ 435 USD lên khoảng...

Tags: kinh tế Singapore, châu Á, thu nhập bình quân đầu người Singapore, ông Lý Quang Diệu, mô hình phát triển