Mở CMND ra xem bạn đã phải đi cấp đổi thẻ căn cước theo Luật chưa

22/12/2016 19:45 PM | Xã hội

Hạn cuối đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước có phải ngày 31/12/2019 không?

Luật Căn cước công dân bắt đầu có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay (ngày 01/01/2016). Theo đó, CMND (chứng minh nhân dân) được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, theo Khoản 3, Điều 38, Luật Căn cước công dân quy định:

“Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ CMND được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019”.

Như vậy, hạn cuối đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước có phải ngày 31/12/2019 không?

Theo Luật sư Trần Minh Hùng, Văn phòng luật sư Gia đình – đoàn luật sư TP HCM, Điều 38, Luật Căn cước công dân quy định đầy đủ như sau:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

2. CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ CMND được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

4. Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực; chậm nhất từ ngày 01/01/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện Luật này trong thời gian chuyển tiếp từ khi Luật này có hiệu lực đến hết ngày 31/12 năm 2019.

Căn cứ Khoản 2 nêu trên, nếu đến ngày 31/12/2019, CMND của bạn vẫn có giá trị sử dụng thì bạn chưa phải đổi sang thẻ căn cước công dân, trừ khi bạn muốn đổi.

Luật cũng quy định, CMND có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, căn cứ Khoản 5 nêu trên, CMND cấp trước ngày 31/12/2004 sẽ hết hạn và buộc phải chuyển sang thẻ căn cước.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM