Tin tức, bài viết mới nhất về :

May sông hồn

Chủ tịch Công ty May sông Hồng: Đành mặc kệ các "học giả" trên trời tranh cãi mỗi việc thêm hay bớt giờ làm việc, bao giờ cạn kiệt sức lực thì thôi…

Chủ tịch Công ty May sông Hồng: Đành mặc kệ các "học giả" trên trời tranh cãi mỗi việc thêm hay bớt giờ làm việc, bao giờ cạn kiệt sức lực thì thôi…

22/09/2019 07:35:00 PM

Bài tham luận của ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty May sông Hồng tại Hội thảo Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị đã chỉ ra nhiều điểm bất cập về chính sách.

Tags: may sông hồn