Tin tức, bài viết mới nhất về :

lụa Tân Châu

Độc đáo lụa Tân Châu

Độc đáo lụa Tân Châu

3/31/2014 9:00:00 PM

Nghề làm lụa, lãnh ở Tân Châu, An Giang nổi tiếng từ rất lâu. Công việc phát đạt đến nỗi ngày xưa nhà nhà đều làm lụa, âm thanh đặc trưng của những con thoi lách cách chạy qua lại bên...

Tags: An Giang, làng nghề truyền thống, thủ công, lụa, lụa Tân Châu, khung dệt