Tin tức, bài viết mới nhất về :

Doanh nghiệp logistics trước sức ép FTA

Doanh nghiệp logistics trước sức ép FTA

6/1/2015 4:09:55 PM

Trước hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và sẽ được ký kết, các DN logistics trong nước phải tìm cách nâng cao năng lực, cơ sở hạ tầng, đầu tư thêm dịch vụ mới...

Tags: hiệp định thương mại tự do, cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, cơ sở vật chất, logistic, ngành logistic, doanh nghiệp logistic, công nghệ, nhân lực, Logistic Thắng Lợi, gemadept, thị trường