Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp cao nhất là 200.000 đồng/lần

20/12/2016 09:26 AM | Xã hội

Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp cao nhất là 200.000 đồng/lần - Ảnh 1.

Theo Thông tư này, các đối tượng được miễn phí, lệ phí gồm: doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Đối với tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì chuyển 70% số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Số tiền còn lại 30% được sử dụng để trang trải cho việc thu phí.

Thông tư số 215/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Theo Hồng Vân

Cùng chuyên mục
XEM