Lao động tự do trở thành F0 được nhận những khoản hỗ trợ nào?

19/03/2022 10:00 AM | Xã hội

Các trường hợp lao động tự do bị dương tính với Covid-19 sẽ được nhận những khoản hỗ trợ như thế nào?

Đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động được gọi là lao động tự do và Chính phủ cho phép các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng. Như vậy, ở mỗi địa phương sẽ xác định tiêu chí đối tượng cụ thể là ai được hỗ trợ chứ không phải tất cả lao động tự do sẽ được hỗ trợ.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lao động tự do bị dương tính với Covid-19 sẽ được nhận những khoản hỗ trợ sau nếu đủ điều kiện:

Theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, quy định hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do),…

Tại điểm 8 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Như tại Hà Nội, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người/lần theo Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021. Hoặc tại Đồng Nai, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người đối với người lao động có thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 15 ngày liên tục trở lên (chỉ hỗ trợ 01 lần/người) theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021.

Khoản 8 Mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương, trong đó có hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Thủ tục nhận hỗ trợ sẽ thực hiện theo hướng dẫn của từng địa phương. Do đó, lao động tự do chủ động liên hệ với địa phương để biết các chính sách và thực hiện thủ tục theo hướng dẫn.

Theo Văn Minh

Cùng chuyên mục
XEM