Tin tức, bài viết mới nhất về :

lắm lời

4 kiểu người cả đời khổ sở: Người lắm lời, người lắm dục vọng, người lắm sợ hãi, người lắm toan tính

4 kiểu người cả đời khổ sở: Người lắm lời, người lắm dục vọng, người lắm sợ hãi, người lắm toan tính

9/16/2020 1:32:00 PM

Làm người là phải biết chừa đường lui cho người khác, đừng cái gì cũng làm tới chữ “tuyệt”. Phàm là chuyện gì cũng đừng quá tính toán, so đo, cứ bình thản mà sống, sống sao không hổ thẹn...

Tags: đối nhân xử thế, nỗi sợ hãi, toan tính, lắm lời, dục vọng