Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kindness Boomerang

Xem clip này xong, sẽ không bao giờ đi hôi của

Xem clip này xong, sẽ không bao giờ đi hôi của

12/10/2013 8:50:00 AM

Đoạn quảng cáo ghi lại một chuỗi những hành động tốt ngẫu nhiên, giúp đỡ lẫn nhau giữ những người không quen biết, từ đó tạo nên sức lan tỏa khắp thành phố.

Tags: clip quảng cáo, lòng tốt, Life Vest Inside, Kindness Boomerang, giúp đỡ cộng đồng