Tin tức, bài viết mới nhất về :

kí tự

Thanh niên làm ứng dụng chat tốn tiền nhất thế giới, vẫn có người dùng: nhắn 1 ký tự phải trả 250 VNĐ

Thanh niên làm ứng dụng chat tốn tiền nhất thế giới, vẫn có người dùng: nhắn 1 ký tự phải trả 250 VNĐ

3/1/2019 2:31:00 PM

Đây không phải lừa đảo kiếm tiền. Đây chỉ đơn thuần là kiếm tiền một cách khôn khéo.

Tags: ứng dụng, nhắn tin, điện thoại, kí tự, kiếm tiền