Tin tức, bài viết mới nhất về :

100.000 tấn muối tồn kho, diêm dân Ninh Thuận khóc ròng

100.000 tấn muối tồn kho, diêm dân Ninh Thuận khóc ròng

6/2/2015 10:43:21 AM

Muối mất giá, thị trường tiêu thụ khó khăn, diêm dân Ninh Thuận méo mặt vì một mùa muối... lạt khi lượng tồn kho đến thời điểm này đã hơn 100.000 tấn

Tags: tỉnh ninh thuận, muối, tồn kho, thị trường, đồng muối, kĩ thuật truyền thống, diêm dân, thị trường