Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kì thi Đại học ở Hàn Quốc

Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc đã có đáp án: Nhiều câu cực lắt léo, đạt 10 điểm là chuyện hiếm!

Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc đã có đáp án: Nhiều câu cực lắt léo, đạt 10 điểm là chuyện hiếm!

20/11/2021 10:23:21 PM

Để làm được 10 điểm đề thi Tiếng Việt này, bạn cần hiểu cả văn hoá Việt Nam lẫn có chút vốn liếng từ tiếng Hàn.

Tags: Kì thi Đại học ở Hàn Quốc , đáp án kì thi