Tin tức, bài viết mới nhất về :

không ủng hộ

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Không ủng hộ người Việt vào casino!

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Không ủng hộ người Việt vào casino!

4/28/2014 9:14:40 AM

Cho phép người Việt vào casino, những mặt tiêu cực quá lớn so với phần thuế và công ăn việc làm được tạo ra.

Tags: casino, las vegas, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Người Việt vào casino, kinh doanh casino, không ủng hộ, Macau (Trung Quốc)