Tin tức, bài viết mới nhất về :

không dám từ chối

Muốn thành công nên học nói "Không", bạn là người thật thà chứ không phải "con rối" của đồng nghiệp!

Muốn thành công nên học nói "Không", bạn là người thật thà chứ không phải "con rối" của đồng nghiệp!

8/10/2018 10:15:00 AM

Thật thà là một đức tính tốt, dễ được người khác yêu mến. Nhưng nếu bạn thật thà quá mức, bạn sẽ bị người khác lợi dụng, thậm chí có thể bị cướp cả thành quả lao động

Tags: đồng nghiệp tốt, người thật thà, làm đầy tớ cho đồng nghiệp, làm việc kém hiệu quả, không dám từ chối