Khánh Hoà đặt mục tiêu thu hút đầu tư 250.000 tỷ trong 5 năm tới, tập trung vào Khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh

26/07/2021 11:15 AM | Kinh doanh

Khánh Hoà xác định mục tiêu, xây dựng khu kinh tế Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu chương trình nhằm huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng kinh tế. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư theo định hướng phát triển 4 chương trình kinh tế - xã hội và ba vùng động lực phát triển của Khánh Hòa là vịnh Vân Phong, TP Nha Trang và vịnh Cam Ranh.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng tập trung đẩy mạnh thu hút, phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hoà, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ưu tiên các ngành tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt, Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng khu kinh tế Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Về mục tiêu cụ thể, Khánh Hòa xác định tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị để tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, trọng tâm thu hút đầu tư phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: Vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang và vịnh Cam Ranh.

Đặc biệt, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút vốn đăng ký mới vào tỉnh giai đoạn 2021-20225 tối thiểu 250.000 tỷ đồng, trong đó khu kinh tế tối thiểu đạt 150.000, vốn giải ngân tối thiểu đạt 75.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch, Khánh Hòa sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác xúc tiến đầu tư như cơ chế chính sách, tình hình quỹ đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất…

Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, các tiêu chí xây dựng nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư đã được triển khai trong những năm trước và định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và xây dựng hồ sơ chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư, trong đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư các dự án công nghiệp lớn, quan trọng có động lực phát triển như: KCN Ninh Hải, KCN Dốc Đá TRắng, KCN Ninh Tịnh, KCN Vạn Thắng, KCN Nam Cam Ranh…

Để thu hút vốn cho khu kinh tế Vân Phong, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong phải đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong để tạo quỹ đất cho nhu cầu mở rộng hợp tác đầu tư, đón nhà đầu tư mới. Đồng thời chủ động phối hợp đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ chế chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp trên địa bản tỉnh, tạo đều kiện tối đa để các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư tại tỉnh như kế hoạch đề ra.

Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực kinh nghiệm, tài chính, đầu tư vào các dự án lớn, quan trọng có tính động lực liên quan đến kinh tế biển tại Khu kinh tế Vân Phong, các khu công nghiệp, như đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Ninh Hải, KCN Dốc Đá TRắng; KCN Ninh Tịnh: KCN Vạn Thắng; KCN Nam Cam Ranh; Khu phi thuế quan (cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và khu trung tâm tổng hợp Hòn Gốm)…

Việt Khoa

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm