Tin tức, bài viết mới nhất về :

Khai vấn

Ba câu chuyện từ quản lý lãnh đạo 9x: Đã đến lúc chúng ta nên nói "Ngày xưa mình thế, bây giờ bọn trẻ đã khác…"!

Ba câu chuyện từ quản lý lãnh đạo 9x: Đã đến lúc chúng ta nên nói "Ngày xưa mình thế, bây giờ bọn trẻ đã khác…"!

8/8/2021 9:16:00 AM

Đã không ít lần tôi nghe được nhưng câu nhận xét về việc các bạn trẻ nhảy việc, về khả năng thích nghi kém, về cái tôi và mong muốn sự thoải mái…

Tags: Khai vấn, lãnh đạo Gen Y, Gen Z