Tin tức, bài viết mới nhất về :

Jochen Zeitz

Chiến lược kinh doanh giản đơn của "thiên tài quản lý" Jochen Zeitz - Cựu CEO tập đoàn Puma

Chiến lược kinh doanh giản đơn của "thiên tài quản lý" Jochen Zeitz - Cựu CEO tập đoàn Puma

6/27/2018 1:22:00 PM

"Chúng ta cần phải nghĩ đến sự bền vững, bằng cách tạo công ăn việc làm cho mọi người trong khi chính họ đang tham gia vào cuộc sống đó. Bền vững không chỉ là việc bớt gây hại, mà là làm...

Tags: Jochen Zeitz, Puma, CEO, chiến lược