Tin tức, bài viết mới nhất về :

Jack Wolfskin

Jack Wolfskin mất gốc còn danh

Jack Wolfskin mất gốc còn danh

8/26/2014 4:11:52 PM

Dẫu rằng còn danh là còn giá, nhưng đâu là lý do khiến Jack Wolfskin mất gốc và chỉ còn lại danh?

Tags: thương hiệu, quảng cáo, triết lý kinh doanh, giá trị, cốt lõi, Jack Wolfskin