[Infographic] Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam trong hai tháng đầu năm

02/03/2017 16:42 PM | Kinh doanh

Trong hai tháng đầu năm 2017 cả nước có 14.451 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 152,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Nhìn vào bức tranh doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm có thể thấy số vốn đăng ký thành lập của doanh nghiệp tăng mạnh (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016).

Tổng cục Thống kê cho biết, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 29,9%.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản có số doanh nghiệp thành lập tăng trưởng cao nhất trong hai tháng với mức tăng 43,4% về số doanh nghiệp và tăng 63,8% về vốn đăng ký.

Tiếp đến là doanh nghiệp thành lập mới trong các lĩnh vực y tế, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm là 166,6 nghìn người, bằng 83,9% cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng đầu năm 2017 là 2.524 doanh nghiệp, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm là 16.396 doanh nghiệp, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

NDH xin giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình doanh nghiệp Việt Nam trong 2 tháng đầu năm.

NDH

Cùng chuyên mục
XEM