Tin tức, bài viết mới nhất về :

ích lợi

Facebook, eBay cũng phải tiết kiệm điện nước

Facebook, eBay cũng phải tiết kiệm điện nước

3/31/2014 10:35:29 AM

Quy mô doanh nghiệp càng lớn, việc tiết kiệm tài nguyên càng mang về những lợi ích khổng lồ.

Tags: tiết kiệm, Facebook, ebay, ích lợi, tài nguyên, nước, trung tâm dữ liệu, điện toán toàn cầu

Doanh nhân đầu tư cho thiền chỉ có lời chứ không thể lỗ

Doanh nhân đầu tư cho thiền chỉ có lời chứ không thể lỗ

1/1/2013 10:26:22 PM

Nếu bạn nghĩ Thiền chỉ là việc ngồi yên và nhắm mắt lại thì quả là một sai lầm. Thiền có thể thay đổi cuộc sống và tương lai của một con người, đặc biệt đối với giới doanh nhân.

Tags: nhân viên, doanh nhân, thiền, giới văn phòng, ích lợi