Tin tức, bài viết mới nhất về :

hội đồng thẩm định quốc gia

Đọc bằng hình tròn, hình vuông, Chủ tịch Hội đồng thẩm định QG: Nhiều người chưa hiểu hết nên phê phán

Đọc bằng hình tròn, hình vuông, Chủ tịch Hội đồng thẩm định QG: Nhiều người chưa hiểu hết nên phê phán

9/6/2018 3:38:39 PM

Theo PGS Hùng, tác giả đã thiết kế các hình tròn, hình vuông để học sinh bước đầu có ý niệm, nhận biết được các âm tiết trong chuỗi lời nói Tiếng Việt chứ không phải học để đọc.

Tags: Giáo sư Hồ Ngọc Đại, cải cách giáo dục, hội đồng thẩm định quốc gia