Tin tức, bài viết mới nhất về :

Học viết

Đừng quát nạt, ép buộc, đã đến lúc phụ huynh Việt học người Mỹ cách dạy con học đầy hứng thú sau

Đừng quát nạt, ép buộc, đã đến lúc phụ huynh Việt học người Mỹ cách dạy con học đầy hứng thú sau

29/10/2016 09:34:23 AM

Người Mỹ không tạo áp lực để con học đọc, học viết sớm vì họ không muốn làm trẻ sợ việc đi học từ trước khi đến trường.

Tags: làm việc nhà , chơi xếp hình , người do thái , học chữ , học viết , người Mỹ