Tin tức, bài viết mới nhất về :

hoạt động kém hiệu quả

Hà Nội giảm biên chế: Giải thể nhiều đơn vị, 'trảm' lao động hợp đồng

Hà Nội giảm biên chế: Giải thể nhiều đơn vị, 'trảm' lao động hợp đồng

9/4/2014 4:22:24 PM

Đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả, HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu giải thể, đồng thời có lộ trình chấm dứt tình trạng ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách nhiệm của...

Tags: hà nội, giải thể, cắt giảm biên chế, lao động hợp đồng, hoạt động kém hiệu quả