Tin tức, bài viết mới nhất về :

hoạch định chi tiêu

10 bước đơn giản giúp bạn dự trù chi phí và các khoản tiền khác (P.2)

10 bước đơn giản giúp bạn dự trù chi phí và các khoản tiền khác (P.2)

9/28/2015 4:50:00 PM

Về mặt lý thuyết, nếu bạn đã chi tiêu hết phần tiền dự trù của một phân loại chi tiêu, bạn sẽ không được phép chi tiêu cho khoản đó nữa.

Tags: tiết kiệm, chi phí, quản lý tiền bạc, chi tiêu, hoạch định chi tiêu