Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hóa đơn điện thoại

Nanu - Ứng dụng gọi điện thoại miễn phí không cần 3G hay wifi

Nanu - Ứng dụng gọi điện thoại miễn phí không cần 3G hay wifi

8/11/2014 10:00:01 AM

Hàng tỷ người tại các vùng nông thôn và các thị trường đang phát triển sẽ lần đầu tiên được tiếp cận với những cuộc gọi miễn phí.

Tags: quảng cáo, android, iPhone, Viber, Skype, Nanu, Cuộc gọi miễn phí, Băng thông rộng, Hóa đơn điện thoại