Tin tức, bài viết mới nhất về :

hạ tầng thương mại

Ông Nguyễn Đình Cung: Bộ Công Thương đang tư duy không nhất quán

Ông Nguyễn Đình Cung: Bộ Công Thương đang tư duy không nhất quán

6/17/2018 2:08:10 PM

"Một mặt tuyên bố cắt giảm điều kiện kinh doanh, mặt khác Bộ Công Thương lại can thiệp quá mức vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cho thấy tư duy không nhất quán..."...

Tags: Bộ Công Thương, nguyễn đình cung, tư duy, hành lang pháp lý, phân phối, hạ tầng thương mại