Tin tức, bài viết mới nhất về :

hạ bệ người giỏi

Luôn muốn “hạ bệ” người giỏi hơn ở nơi làm việc, đây là lý do bất ngờ được các nhà tâm lý học đưa ra

Luôn muốn “hạ bệ” người giỏi hơn ở nơi làm việc, đây là lý do bất ngờ được các nhà tâm lý học đưa ra

7/24/2018 9:10:00 PM

Hóa ra con người chúng ta đã có ý "hạ bệ" người được việc từ thuở... săn bắt hái lượm rồi cơ.

Tags: hạ bệ người giỏi, đố kị, trạng thái cân bằng, tâm lý học