Tin tức, bài viết mới nhất về :

Guinness

Những bí mật chưa tiết lộ về nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

Những bí mật chưa tiết lộ về nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

6/16/2014 3:42:02 PM

Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam nhận kỷ lục Guinness giành cho nhà máy in tiền của chính quyền cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu mới thành lập.

Tags: việt nam, Chính phủ, quốc gia, chiến tranh, di tích, nhà máy in tiền, độc lập, tư sản, Guinness