Gửi người trẻ: Hô khẩu hiệu dậy sớm rồi lại ngủ tiếp, đi làm chỉ biết làm tròn vai, sao nỡ đốt tương lai bằng cách phí phạm thời gian như thế?

26/05/2018 08:29 AM | Sống

Những tháng ngày "không làm gì cả" nhìn qua thì tưởng sung sướng, nhưng thực chất, đó là khoảng thời gian bất ổn nhất của đời người…

 Đừng đốt tương lai bằng lựa chọn an nhàn & an toàn thời thanh xuân nếu bạn muốn thành công

Nhất Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm