Tin tức, bài viết mới nhất về :

góc nhìn vấn đề

Trẻ con mới nói chuyện đúng sai, người trưởng thành nói chuyện lợi ích: Hiểu rõ để không mất thời gian làm giàu vô ích

Trẻ con mới nói chuyện đúng sai, người trưởng thành nói chuyện lợi ích: Hiểu rõ để không mất thời gian làm giàu vô ích

1/29/2021 1:32:00 PM

Quan điểm mỗi người là khác nhau, nếu không đã chẳng sinh ra hai từ “bảo thủ”, nếu xảy ra tranh chấp với đối phương, đừng hi vọng lấy cái tình ra để nói chuyện với họ, cũng đừng mong họ...

Tags: người trưởng thành, quan điểm khác nhau, góc nhìn vấn đề

6 mẩu chuyện nhỏ hài hước về 'Tư duy đảo', đọc xong tầm nhìn và tư duy mở ra gấp bội

6 mẩu chuyện nhỏ hài hước về 'Tư duy đảo', đọc xong tầm nhìn và tư duy mở ra gấp bội

1/19/2021 10:18:00 AM

Tư duy đảo ngược là cách suy nghĩ ngược lại về những điều và quan điểm phổ biến và có vẻ như đã trở thành kết luận. Đôi khi, có những việc mà chúng ta có nghĩ thể nào cũng không thông,...

Tags: tư duy đảo ngược, góc nhìn vấn đề