Tin tức, bài viết mới nhất về :

giúp nhà nước

Tố cáo tham nhũng được thưởng tối đa 5 tỉ đồng

Tố cáo tham nhũng được thưởng tối đa 5 tỉ đồng

8/26/2014 11:09:15 AM

Người có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng nếu giúp Nhà nước thu hồi được tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể được thưởng đến 5 tỉ đồng.

Tags: tài sản, tham nhũng, tham nhũng, thưởng, tố cáo, tố cáo tham nhũng, giúp nhà nước