Tin tức, bài viết mới nhất về :

giao dịch online

Bị phản đối, Vietcombank tạm thời chưa áp dụng điều kiện mới về sử dụng ngân hàng điện tử

Bị phản đối, Vietcombank tạm thời chưa áp dụng điều kiện mới về sử dụng ngân hàng điện tử

5/7/2017 9:13:00 PM

Ngân hàng khẳng định, cho đến khi có thông báo mới, Nội dung thỏa thuận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử cũ vẫn có giá trị hiệu lực...

Tags: Vietcombank, ngân hàng điện tử, giao dịch online