Giá vàng biến động mạnh, doanh thu PNJ tháng 7 tăng trưởng 10% so với cùng kỳ

21/08/2020 15:05 PM | Kinh doanh

Sau 7 tháng, PNJ đạt doanh thu thuần 9.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 495 tỷ đồng.

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2020 với doanh thu thuần đạt 1.307 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,4 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3%.

Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm, PNJ đạt doanh thu thuần 9.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 495 tỷ đồng. Doanh thu tăng 1,3% nhưng lợi nhuận lại giảm 24% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch cả năm 2020, PNJ đã hoàn thành 62,5% chỉ tiêu doanh thu và 59,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Giá vàng biến động mạnh, doanh thu PNJ tháng 7 tăng trưởng 10% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh tháng 7/2020

Trong cơ cấu doanh thu của PNJ, kênh lẻ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt, tăng 16% so với cùng kỳ. Làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7, do đó PNJ đã đóng các cửa hàng tại Đà Nẵng theo yêu cầu của cơ quan chức năng từ ngày 28/7 đến ngày 11/8, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng dịch tại hệ thống cửa hàng và hội sở chính, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh toàn hệ thống. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ tăng trưởng 4% so với cùng kỳ.

Kênh sỉ của PNJ tháng 7 giảm 36% so với cùng kỳ và sau 7 tháng giảm 22%. Xuất khẩu của PNJ tiếp tục chịu ảnh hưởng khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều nước. Doanh thu kênh khách hàng doanh nghiệp tăng 27% trong tháng 7. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu 2 kênh tăng trưởng 19%.

Đáng chú ý, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng mạnh 59% trong tháng 7/2020, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng biến động mạnh, doanh thu PNJ tháng 7 tăng trưởng 10% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh lũy kế 7 tháng 2020

PNJ cho biết, biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 17,6% trong tháng 7, giảm so với mức 19,5% cùng kỳ năm trước chủ yếu là do tỷ trọng của mảng kinh doanh vàng miếng tăng mạnh. Biên lợi nhuận gộp 7 tháng cũng giảm xuống mức 19,4%, so với 21,5% cùng kỳ.

Tổng chi phí hoạt động tháng 7 của PNJ giảm 7% và lũy kế 7 tháng giảm 1,4%. PNJ cho biết các nỗ lực tối ưu hóa chi phí đang phát huy hiệu quả khi tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp hiện đang thấp hơn so với kế hoạch.

Trong tháng 7, PNJ đã đóng 3 cửa hàng trang sức (1 cửa hàng Gold và 2 cửa hàng Silver), đồng thời mở mới 2 cửa hàng đồng hồ. Như vậy, PNJ hiện có tổng cộng 336 cửa hàng, gồm 290 cửa hàng Gold, 40 cửa hàng Silver, 4 cửa hàng CAO, 2 cửa hàng PNJ Art và 47 cửa hàng đồng hồ.

Hà My

Từ khóa:  PNJ
Cùng chuyên mục
XEM