Giá dầu xuống 40 USD/thùng, thổi bay gần 40 nghìn tỷ đồng doanh thu của PVN so với kế hoạch

12/07/2016 18:56 PM | Kinh doanh

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch 6 tháng và 42% kế hoạch năm.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 do PVN tổ chức vừa diễn ra.

Như vậy, với tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra trong 6 tháng đầu năm khoảng gần 40 nghìn tỷ đồng (255,3 nghìn tỷ đồng); đồng thời thấp hơn so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015 khoảng trên 84 nghìn tỷ đồng (300,2 nghìn tỷ đồng).

Theo PVN , việc giá dầu giảm sâu trong 6 tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu tài chính của toàn Tập đoàn. Cụ thể, giá dầu thô trung bình tháng 6/2016 là 50 USD/thùng, giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2016 là 40,5 USD/thùng.

Như vậy, giảm 20 USD/thùng (tương ứng 33,4%) so với giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2015 là 60,5 USD/thùng. Giá dầu hiện tại đang dao động trong khoảng 46 - 50 USD/thùng.

Với mức doanh thu giảm, nộp ngân sách Nhà nước của toàn Tập đoàn đạt 42,2 nghìn tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 6 tháng và 41% kế hoạch năm.

Theo PVN, trong bối cảnh dự báo các yếu tố không thuận lợi từ việc suy giảm của giá dầu sẽ tác động mạnh tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, từ cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động, đưa ra những giải pháp điều hành kế hoạch.

Trong đó tập trung rà soát từng dự án đầu tư tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng, phát triển. Thực hiện quyết liệt kế hoạch tìm kiếm thăm dò năm 2016 đối với dự án khả thi, rủi ro thấp. Rà soát lại sản lượng khai thác từng mỏ, chi phí sản xuất từng giếng, cân đối sản lượng hợp lý, giảm tối thiểu 20 - 30% chi phí.

Theo đó, với chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn, tổng doanh thu đạt 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch 6 tháng và 40% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch 6 tháng và 46% kế hoạch năm.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch 6 tháng và 47% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 8,2 nghìn tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch 6 tháng và 49% kế hoạch năm.

Mọi hệ số bảo toàn vốn và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và Công ty mẹ đều đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM