Tin tức, bài viết mới nhất về :

GDP địa phương

Chênh số quá lớn, Trung ương sẽ tự tính GDP địa phương từ 2017

Chênh số quá lớn, Trung ương sẽ tự tính GDP địa phương từ 2017

5/23/2015 9:11:38 AM

Tổng cộng tổng sản phẩm trên địa bàn của 63 tỉnh, thành hiện gấp 1,7 lần so với GDP cả nước...

Tags: Tổng cục Thống kê, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, văn bản quy phạm pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống thông tin, gdp, GDP địa phương

Thống nhất cách tính GDP trên toàn quốc

Thống nhất cách tính GDP trên toàn quốc

8/9/2014 10:49:49 AM

Việc các địa phương tính toán GDP "mỗi nơi một kiểu" là một trong những lý do khiến kết quả đánh giá sức khỏe nền kinh tế thiếu chính xác.

Tags: gdp, gdp cả nước, GDP Việt Nam, GDP sai, tính GDP, sai lệch cách tính, GDP địa phương