FPT đang thực sự nằm trong tay ai?

31/03/2016 08:10 AM | Kinh doanh

Cổ đông nội bộ nắm gần 1/4 vốn cổ phần của FPT - một tỷ lệ khá cao so với các doanh nghiệp khác.

Báo cáo thường niên 2015 của CTCP FPT (mã: FPT) cho biết, cổ đông nội bộ (bao gồm HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các nhân viên) đang nắm giữ 23,1% vốn điều lệ của công ty này, tức gần 1/4. Trong đó, HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng nắm 12,6% còn các nhân viên sở hữu 10,5%.

Với vốn hoá công ty đạt gần 19.000 tỷ đồng thì ban lãnh đạo công ty đanh sở hữu gần 2.400 tỷ trong khi các nhân viên sở hữu hơn 1.900 tỷ đồng.

Trong số các cổ đông nội bộ, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có tỷ lệ sở hữu lần lượt là 7,13% và 3,72%. 2 ông nằm trong danh sách 10 cổ đông lớn nhất của FPT.

Cũng tại danh sách này, Kuroto Fund Lp – một quỹ tương hỗ của Mỹ đang nắm hơn 8,5 triệu cổ phiếu tương đương 2,14%. Kuroto Fund Lp đã kiên trì gom cổ phiếu FPT bằng các giao dịch nội khối với các cổ đông ngoại khác do FPT luôn trong tình trạng kín room ngoại.

Theo Hà Phương

Cùng chuyên mục
XEM