Tin tức, bài viết mới nhất về :

first boston

Larry Fink, người đàn ông nắm trong tay 3.700 tỷ đôla Mỹ

Larry Fink, người đàn ông nắm trong tay 3.700 tỷ đôla Mỹ

12/15/2012 2:01:45 PM

Tài sản dưới quyền quản lý của ông gấp rưỡi dự trữ ngoại hối của Trung Quốc và gấp đôi tổng tài sản của các ông hoàng dầu mỏ

Tags: phố wall, larry fink, first boston, blackrock