Tin tức, bài viết mới nhất về :

fdi vào đồng bằng sông hồng

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực đồng bằng sông Hồng đạt 63 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực đồng bằng sông Hồng đạt 63 tỷ USD

12/29/2014 10:44:16 AM

Tính lũy kế đến 15/12/2014, đã có 5.207 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng với tổng vốn đăng ký khoảng 63 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng vốn ĐTNN của...

Tags: fdi, đầu tư nước ngoài, tổng vốn fdi, fdi vào đồng bằng sông hồng, Đồng bằng sông Hồng, tổng vốn fdi 63 tỷ usd