Tin tức, bài viết mới nhất về :

English Study

Những phần mềm tiên phong của ngành công nghệ Việt

Những phần mềm tiên phong của ngành công nghệ Việt

3/18/2014 2:19:34 PM

Ra đời trong bối cảnh nền công nghệ thông tin nước nhà đang ở giai đoạn phát triển sơ khai, các phần mềm Unikey, Bked… đã góp phần thay đổi cuộc sống người Việt lúc bấy giờ.

Tags: internet, phần mềm, English Study, Vietkar, unikey, D32, EVTran, bked