Tin tức, bài viết mới nhất về :

đường thẳng

[Khi tôi 22] Sự nghiệp không bao giờ là một đường thẳng

[Khi tôi 22] Sự nghiệp không bao giờ là một đường thẳng

7/18/2014 10:27:11 AM

Sự nghiệp của bạn sẽ chẳng bao giờ là một đường thẳng cả, và nếu như bạn cho rằng nó sẽ như vậy, đến một lúc nào đó bạn sẽ chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi.

Tags: sự nghiệp, harvard, Michael Bloomberg, khi tôi 22, không bao giờ, đường thẳng