Tin tức, bài viết mới nhất về :

dự án của Samsung

Bác kiến nghị ưu đãi thuế vượt khung của Samsung

Bác kiến nghị ưu đãi thuế vượt khung của Samsung

11/6/2015 2:00:32 PM

Bộ Tài chính có văn bản bác các kiến nghị ưu đãi chính sách thuế của Công ty TNHH Samsung Electronics VN do những kiến nghị đó vượt khung hoặc không quy định trong luật hiện tại.

Tags: ưu đãi thuế, chính sách thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án mới, Bộ Tài chính, samsung, dự án của Samsung