Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đông Tây Promotion

Sản xuất chương trình truyền hình: Cuộc đua kỳ thú

Sản xuất chương trình truyền hình: Cuộc đua kỳ thú

5/22/2015 10:13:31 AM

Áp lực cạnh tranh mà các doanh nghiệp (DN) sản xuất chương trình truyền hình đối diện được xem là "khủng khiếp" nhưng mức tăng trưởng và lợi nhuận của thị trường này lại đủ lớn để hấp dẫn...

Tags: sản xuất chương trình, chương trình truyền hình, xã hội hóa, cát tiên sa, Đông Tây Promotion, doanh thu, quảng cáo