Đồng Nai hỗ trợ chi phí mai táng 18 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong do COVID-19

21/08/2021 15:02 PM | Xã hội

Thân nhân các trường hợp tử vong do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được hỗ trợ mức chi phí mai táng 18 triệu đồng.

Ngày 20/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản quy định về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người tử vong do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung hỗ trợ chi phí mai táng theo Nghị định của Chính phủ.

Cụ thể, hộ gia đình có người tử vong do dịch bệnh COVID-19 nếu tự tổ chức mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng mức bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 20/2001/NĐ-CP, tương đương 18 triệu đồng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người tử vong do dịch bệnh COVID- 19 nhưng không có thân nhân thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế nhưng không vượt mức 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định (không vượt quá 18 triệu đồng).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện mai táng cho người chết có trách nhiệm ký hợp đồng và thanh quyết toán đối với cơ sở mai táng. Cơ quan, đơn vị và cơ sở mai táng không thu thêm bất kỳ chi phí nào khác đối với gia đình có người tử vong và có nhiệm vụ giao tro cốt đến gia đình người chết đảm bảo an toàn, trang nghiêm.

MẠNH THẮNG

Cùng chuyên mục
XEM