Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hơn ai hết, ông Trump là người "hiểu rất rõ" chiến tranh thương mại!

Hơn ai hết, ông Trump là người "hiểu rất rõ" chiến tranh thương mại!

10/03/2018 05:27:00 PM

Chính sách thuế của chính quyền ông Trump có thể gây ra tác dụng ngược khi làm tổn hại đến quan hệ với các đồng minh thân cận.

Tags: chính sách thuế , tổng thống mỹ , nhập khẩu thép , đồng minh Mỹ , sức khỏe nền kinh tế , quan chức cao cấp , đối tác thương mại