Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoạt động thế nào?

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoạt động thế nào?

6/2/2015 8:59:52 AM

Các quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt.

Tags: đơn vị hành chính, chính quyền địa phương, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Đại biểu quốc hội, Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt