Tin tức, bài viết mới nhất về :

đội ngũ lãnh đạo

Không phải chất lượng công việc hay văn hóa DN, yếu tố người tài nhắm tới hàng đầu là các sếp có tầm nhìn truyền cảm hứng, có chiến lược rõ ràng hay không!

Không phải chất lượng công việc hay văn hóa DN, yếu tố người tài nhắm tới hàng đầu là các sếp có tầm nhìn truyền cảm hứng, có chiến lược rõ ràng hay không!

2/18/2020 4:00:00 PM

Khảo sát mới đây của VietnamWorks cho thấy, "chất lượng đội ngũ lãnh đạo" quan trọng hơn cả những yếu tố mang đến lợi ích cho nghề nghiệp và cuộc sống của người lao động. Điều này cho...

Tags: người lao động, người tài, đội ngũ lãnh đạo, thương hiệu tuyển dụng

Cách thức xây dựng đội ngũ CEO vững mạnh

Cách thức xây dựng đội ngũ CEO vững mạnh

2/4/2015 8:04:47 AM

Đa số các tổng giám đốc (CEO) đều nhận thức được rằng để lãnh đạo một doanh nghiệp hiệu quả cần có một đội ngũ các giám đốc điều hành (executive) vững mạnh.

Tags: CEO, đội ngũ lãnh đạo, giám đốc điều hành, dung hòa, sáng tạo, góp ý, quản trị