Doanh thu Tổng Công ty Đường sắt giảm mạnh sau tái cơ cấu

25/08/2016 07:50 AM | Kinh doanh

Báo cáo tài chính 2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Công ty TNHH kiểm toán AFC lập cho thấy, doanh thu năm 2015 của tổng công ty đạt 2.657 tỉ đồng, chỉ bằng 48% năm 2014 (5.533 tỉ đồng).

Thông tin bất ngờ này được đăng công khai trên trang thông tin của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam nhưng không có phần phân tích, đánh giá.

Ngay sau đó, trong thông báo vừa gửi đi ngày 24/8, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam lý giải: Những con số thống kê năm 2015 có nhiều sự thay đổi khác biệt so với năm 2014 là do năm 2015 ngành Đường sắt đã thực hiện việc tái cơ cấu chuyển đổi mô hình tổ chức (thực hiện thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp…) nên có sự thay đổi trong cách tính doanh thu.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012-2015, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức thực hiện tái cơ cấu toàn ngành ĐS, trong đó đã thu gọn đầu mối 4 Công ty thành 2 công ty vận tải hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn nhà nước từ 1/1/2015.

Năm 2014 doanh thu của Công ty mẹ bao gồm doanh thu của 2 Công ty Vận tải (bao gồm doanh thu vận tải hành khách và doanh thu vận tải hàng hóa) và doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức thu từ các công ty con…) và thu nhập khác được Tổng hợp vào báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ.

Năm 2015 do thay đổi tổ chức, 2 Công ty Vận tải chuyển thành 2 Công ty TNHH MTV hạch toán độc lập, doanh thu của 2 đơn vị này không tổng hợp vào doanh thu của công ty mẹ.

Về doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và doanh thu của các công ty con, năm 2014 đạt: 8.048 tỷ, năm 2015 đạt: 7.358 tỷ bằng 91,42%. Theo Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam Vũ Tá Tùng, nguyên nhân chủ yếu của sự chênh lệch này là do trong năm 2015 có một số công ty đã thoái vốn không còn chi phối nên không tổng hợp doanh thu của đơn vị đó vào doanh thu hợp nhất của Tổng công ty.

Theo Sỹ Lực

Cùng chuyên mục
XEM