Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm, đặc biệt trong ngành bất động sản

29/04/2021 15:10 PM | Kinh doanh

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4/2021, cả nước có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 179,9 nghìn tỷ đồng, tăng 33,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm

Tính chung 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng cao nhất trong giai đoạn 2017-2021. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định, sự gia tăng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thể hiện xu hướng phục hồi của nền kinh tế, cùng với niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế thời gian tới.

Nhìn chung, cùng sự gia tăng lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 4 tháng đầu năm nay đạt 1.420,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 627,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhấn mạnh: "Đây cũng là số vốn đăng ký mới cao nhất trong giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay".

Cũng trong giai đoạn này, số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn đạt 14.931 doanh nghiệp, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 792,86 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, vốn đăng ký bình quân trong 4 tháng đầu năm nay đạt 14,2 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành nghề kinh doanh.

Trong đó, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực tăng mạnh nhất 56,5%; tiếp đến là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 41,9%; hoạt động dịch vụ khác 37,9%...

Liên quan đến quy mô, doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 39.147 doanh nghiệp, chiếm 88,6%. Quy mô 10-20 tỷ đồng chiếm 5,5%; từ 20 - 50 tỷ đồng chiếm 3%; từ 50 - 100 tỷ đồng là chiếm 1,4% và ở quy mô trên 100 tỷ đồng là 1,5%.

Hơn 19.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục xu thế tăng, với 19.256 doanh nghiệp, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh bao gồm: dịch vụ khác có 276 doanh nghiệp, chiếm 1,4%, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020; kinh doanh bất động sản có 597 doanh nghiệp, chiếm 3,1%, tăng 25,4 % so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất phân phối, điện, nước, gas đạt 158 doanh nghiệp, chiếm 0,8%, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra còn có dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 1.095 doanh nghiệp, chiếm 5,7%, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020 và khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 1.340 doanh nghiệp, chiếm 7%, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, 4/17 lĩnh vực có số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm. Trong đó, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 174 doanh nghiệp, chiếm 0,9%, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 256 doanh nghiệp, chiếm 1,3%, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2020; nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 163 doanh nghiệp, chiếm 0,8%, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020 và khai khoáng 168 doanh nghiệp, chiếm 0,9%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Trần

Cùng chuyên mục
XEM